به وب سایت شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان خوش آمدید

بتن ، کارخانه بتن ، بتن همدانیان ، بتن آماده

واحد تولیدی 1 :شاهین شهر 03133804623

کیلومتر 12 جاده اصفهان تهران نبش جاده حاجی آباد

مشکلات بتن ریزی در هوای گرم (آیین نامه بتن ایران)

مشکلات بتن ریزی در هوای گرم (آیین نامه بتن ایران)

نکات کاربردی آیین نامه آبا برای بتن ریزی (شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان)

مشکلات بتن ریزی در هوای گرم
شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان
تمام مراحل تولید ، حمل و ریختن بتن را بر اساس ضوابط و قوانین آیین نامه بتن ایران (آبا) انجام میدهد.

مشکلات بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم مشکلات فراوانی نسبت به بتن ریزی در هوای معتدل در بر دارد
این مشکلات اثر مستقیم بر ویژگی های بتن تازه و بتن سخت شده دارد.
بتن ریزی در هوای گرم سبب پایین آمدن کیفیت بتن تازه می شود . هوای گرم به دمای زیاد هوا همراه یا بدون باد و رطوبت کم اطلاق می شود . این عوامل باعث تبخیر سریع آب ، افزایش سرعت آبگیری سیمان ، کاهش کارایی بتن تازه و تسریع گیرش آن می شود . این عوامل سبب کاهش مقاومت نهایی بتن می گردد . بتن ریزی در هوای گرم باعث ایجاد مشکلاتی در بتن ریزی و متراکم کردن آن و تشدید جمع شدگی خمیری شده و موجب ترک در بتن جوان می شود .

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی ، بتن ریزی هوای در هوای گرم ، بتن همدانیان ، عمل آوری

در جدول بالا، حداقل مدت عمل آوری بتن بعد از بتن ریزی برای شرایط جوی مختلف تشریح شده است .
علاوه بر تامین شرایط زمانی جدول ، مدت عمل آوری بتن از ۷ روز نباید کمتر باشد.
برای جلوگیری از ترک خوردن بتن و همچنین جلوگیری از کاهش مقاومت نهایی بتن ، مدت عمل آوری بتن توسط مشتریان شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان باید رعایت گردد .

دمای بتن در هنگام بتن ریزی برای بتن معمولی نباید بیش از ۳۲ در سانتیگراد و برای بتن حجیم بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد باشد . بتن ریزی در هوای گرم باید با فراهم کردن شرایط مناسب ، اتخاذ تدابیر لازم و تایید دستگاه نظارت صورت گیرد.

آیین نامه بتن ایران ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن همدانیان

راهکارهای بتن ریزی در هوای گرم

در بخش بعدی به راهکارهای بتن ریزی در هوای گرم اشاره خواهیم کرد .

منبع : آیین نامه بتن ایران (آبا)

ارسال نظر